הכנת הממ”ד לאטימות, בדיקות ואישורים

  • ראשי
  • הכנת הממ”ד לאטימות, בדיקות ואישורים

הממ”ד – מרחב מוגן דירתי, הוכיח את עצמו בשנים האחרונות באינספור מקרים כמקום הכי מוגן בעת ירי טילים. במדינה כמו מדינת ישראל, אשר נמצאת תחת איומים ביטחוניים בתדירות יומיומית, חשיבות עליונה להתקנה תקינה של ממ”ד הן במבנים ישנים המוספים אותו להגברת הביטחון והן במבנים חדשים הנדרשים על פי חוק ולשם מעבר ואישור של טופס 4.

איטום הממ”ד:

בבנייה של מרחב מוגן, צריכים הקבלנים לעמוד בתקנים והוראות אשר נקבעות על ידי פיקוד העורף. החדר שמוקצה למטרות אלו צריך להיות מוגן, אטום ועמיד בפני רסיסים הנוצרים מפיצוץ, הדף ומעבר של חלקיקים רעילים (גזים) שונים. כיוון שרוב הממ”דים המותקנים משמשים במצבים רגילים כחדרים נוספים ברובם יוצב חלון אשר נדרש לעמוד בכל התקנים ולהיות אטום לחלוטין במצבו הסגור. בהתאם, יש לבצע הכנת הממ”ד לאטימות כבר בתחילת העבודה ולמנוע טעויות אשר יגרמו לעיכוב בסיום העבודה ולעלויות כלכליות מיותרות.

בעת התקנה של מערכות נוספות הנדרשות בחוק בעת הצבת ממ”ד, על הקבלן לבצע את העבודה בצורה המקצועית ביותר, בהתאם, במידה ונדרשת התקנה הכוללת חיתוך בחלקי הקיר עליו לבצע את ההתקנה ולהחזיר את קיר הממ”ד למצבו המקורי בדגש על אטימות מוחלטת. איטום החדר המוגן הינו קריטי לעמידותו במצבי קיצון שיכולים לכלול בין השאר גם לוחמה באמצעים לא קונבנציונליים (ביולוגיים, כימיים ורדיואקטיביים).

בדיקות ממ”ד

בפרויקטים של בנייה הקבלן המבצע, מבצע את העבודה ומחויב בהזמנת בדיקות של גורמים חיצוניים אשר נותנים אישורים הנדרשים בהצגתה אל מול הגוף המוניציפאלי המאשר את טופס 4. בהתקנת ממ”ד קיימים גופים מקצועיים המאושרים על ידי החוק לביצוע בדיקות תקינות ומתן אישורי תקן, הבדיקות נעשות על ידי אנשי מקצוע מוכשרים ומיומנים המשתמשים בציוד המיועד לבחינת אטימות ועמידות העבודה.

בבדיקת תקינות הממ”ד בוחנים את אטימות הממ”ד כך שיוכל לעמוד אל מול מתקפת טילים (רסיסים, פיצוץ, הדף וגזים), איטום ואטימות החלון והדלת וכל חיתוך נוסף שבוצע, חוזק הקירות וטיב העבודה שבוצעה באמצעות הטיח והבטון (ככל שחוזק הקיר מיטבי כך הסיכוי ליושבי הממ”ד להיפגע קטן גם במצב של פגיעה ישירה בבית), בדיקת מערכות האוורור וסינון האוויר, שילוט וסימון. חשוב לזכור שכל עוד הכנת הממ”ד לאטימות בוצעה כראוי, ואיכות העבודה בוצעה לפי הנדרש, הסבירות לקבלת האישור לטופס 4 מתקרב.

טיפים למעבר “חלק” בבדיקות הממ”ד

בעת בניית ממ”ד רצוי להעסיק אנשי מקצוע אשר זהו תחום התמחותם, בהתאם, מומלץ ביותר לקבלן המבצע לשכור שירותים של קבלן משנה המתמחה בבניית ממ”ד, קבלן מיגון. טיפ משמעותי נוסף שלעיתים נשכח ומוביל לעיכובים מיותרים, חשוב לעבוד בצורה מסודרת, לשמור לתעד ולתייק את כלל המסמכים הנאספים במהלך העבודה, כך למשל, במהלך העבודה יתקיימו בדיקות ביניים שאסור לפספס או לדחות כגון בדיקת בטון ובדיקות מעבדה לסוגיהן.