בדיקת כיבוי אש לטופס 4

  • ראשי
  • בדיקת כיבוי אש לטופס 4

אחת הבדיקות החשובות ביותר לפני קבלת טופס 4 היא בדיקת שירותי הכיבוי וההצלה הקובעת כי המבנה בטיחותי מפני אש וראוי לאכלוס ולמגורים. ההכנה לבדיקה זו מתחילה כבר בשלב תכנון המבנה ומלווה את הקבלן המבצע ואנשי המקצוע המלווים אותו בכל שלבי הבניה.

התכנון יכלול את מאפייני המבנה, תכולתו המתוכננת, הגדרת מטען אש, רמת הסיכון, אפיון ציוד כיבוי האש הנדרש ושילובו במבנה. יש לשים דגש על תרחישים אפשריים ולתת מענה לכל שלביהם. בתחילה התכנון יתמקד במניעת התפרצות דליקות במבנה ובשלב השני יתן מענה לטיפול מהיר ויעיל בדליקות אם וכאשר יפרצו. ישנם פרמטרים חובה בתהליך כגון צינורות לכיבוי אש, התקנת ברז מים בעל נגישות ובלחץ מים מתאים ועוד.

גם אם המבנה הוא איכותי, מהודר ומתאים למגורי אדם מכל היבט אחר, לא ינתן טופס 4 למבנה ללא אישור שירותי הכיבוי וההצלה כי עמד בכל התקנים הנדרשים, וזאת בשל הסיכון הרב הקיים לחיי אדם במקרה של תאונות אש ודליקות.

ישנם קבלנים המציעים את המבנה למגורים עוד בטרם קבלת טופס 4 ומציגים זאת כעניין פרוצדוראלי גרידא אשר אין לו משמעות אמיתית. חשוב לדעת כי מגורים ללא טופס 4 הנם בבחינת לקיחת סיכון מיותר העשוי לפגוע בחיי אדם שכן למבנה אין אישור על בטיחותו והוא עשוי לסכן חיי אדם. למרות הכמיהה לבית החדש אשם לעיתים ההמתנה לו עשויה להימשך זמן רב, ולמרות החיסכון הכלכלי העשוי להיות כרוך בכך, לא מומלץ להיכנס למבנה ללא טופס האכלוס המהווה חותמת רשמית על בטיחותו.

הבדיקה שתבוצע על ידי שירותי הכיבוי וההצלה תהיה בהתאם לחוק תכנון ובניה ותבדוק בין השאר את החומרים מהם עשוי המבנה (על מנת לוודא שלא מדובר בחומרים דליקים), את החיבורים לחשמל ולגז, שהינם בטיחותיים על פי התקן ואין בהם סכנת דליפות או התזת ניצוצות העשויים לגרום לדליקה וכאמור הגנה מפני אש במידה ופרצה שכן המניעה לבדה אינה מספיקה.

סיכוני אש כרוכים בחלק לא מבוטל מהמקרים בהתנהגות אנושית ועל כן מובן כי גם במבנה בטיחותי עשויה להיגרם דליקה. אין מערכת בטיחותית שתמנע מאדם לשכוח סיגריה בוערת או להשאיר תנור חימום דולק לצד שמיכה דליקה בימות החורף הקרים. משום כך בעת תכנון המבנה יש לתת את הדעת גם על כיבוי השריפה במהירות האפשרית באם פרצה.הגנה זו מצריכה תכנון ופיתוח של מערכת נוספת לכיבוי אש אשר תספק מענה במקרי חירום ותאפשר גישה נוחה ומהירה לשירותי הכיבוי וההצלה הן למבנה לצורך הצלת חיי הלכודים בו, והן לציוד עצמו שישמש אותם לצרכי השתלטות על הדליקה.